cách săp xếp hàng hóa hay

Bí quyết để sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học

quan-ly-kho-khong-dung-phan-mem

Những tấm biển chỉ dẫn về vị trí hàng hóa, chủng loại hàng hóa giúp các nhân viên sắp xếp hàng một cách khoa học.